Kategori: blodsjukdomar

Leukemi

Vad är leukemi? Leukemi eller blodcancer innebär att de vita blodkropparna i benmärgen växer abnormt fort. Förekomsten ökar efter stora utsläpp av radioaktiv strålning men hela orsaken är inte klarlagd. Vilka symtom ger...

Läs mer

Anemi

Vad är anemi? Anemi eller blodbrist innebär att antalet röda blodkroppar eller mängden av blodfärgämnet hemoglobin i blodet, Hb, är onormalt lågt. Den vanligaste orsaken är järnbrist som ofta drabbar  menstruerande kvinnor och...

Läs mer
Läser in