Kategori: Ätstörningar

Bulimia nervosa

 Vad är bulimia nervosa? Bulimi betyder oxhunger och syftar på att man snabbt äter orimliga mängder mat. Idag kallas sjukdomen även för hetsätning. Den börjar ofta i sena tonåren i samband med en bantning, men förekommer även i...

Läs mer

Ätstörning

Vad är ätstörning? Ätstörning UNS är den vanligaste formen av ätstörning och kallas för ätstörning Utan Närmare Specifikation. Namnet beror på att man inte kan specificera exakt  vilken typ av ätstörning det handlar om. De som...

Läs mer
Läser in