Kategori: Andningsorgan sjukdom

Pneumothorax

Vad är pneumothorax? Pneumothorax innebär att lungan helt eller delvis faller ihop vilket orsakas av att luft läcker ut i lungsäcken som omger lungan. Det sker när det går hål på lungväggen antingen inne i kroppen eller genom...

Läs mer

KOL

Vad är KOL? KOL innebär att lungorna konstant får mindre luft (till skillnad från astma där man bara får syrebrist under själva anfallet).  Det beror på en kronisk inflammation i luftvägarna som gör att de fungerar dåligt och på...

Läs mer

Astma

Vad är astma? Astma är en inflammation i luftvägarna som gör att man får svårt att andas ibland. Vanligen debuterar sjukdomen i barndomen men den kan drabba personer i alla åldrar. Hos vuxna triggas astmaanfall av till exempel...

Läs mer
Läser in