Kategori: Allergi

Allergisk rinit

Vad är allergisk rinit? Allergisk rinit,  som i dagligt tal kallas hösnuva, är ett symtom på allergi, överkänslighet, mot pollen, pälsdjur, mögel, tobaksrök, luftföroreningar, stekos eller parfym och andra starka lukter....

Läs mer

Nässelfeber

Vad är nässelfeber? Nässelfeber yttrar sig i ett eller flera blekröda eller röda utslag på kroppen. Utslagen, som orsakas av att man är överkänslig mot något, liknar dem man får när man bränt sig på brännässlor. Vilka symtom ger...

Läs mer

Pälsdjursallergi

 Vad är pälsdjursallergi? Pälsdjursallergi är en överkänslighetsreaktion mot proteiner i pälsdjurs hudflagor, hår, saliv eller urin, som angriper ögon och näsa och nedre luftvägarna. Det kan också förvärra atopisk dermatit eller...

Läs mer

Allergi

Vad är allergi? Allergi och överkänslighet är en av de mest förekommande folksjukdomarna i Sverige. När kroppens immunförsvar bildar antikroppar mot vissa ämnen som andra tål, talar man om typ 1-allergi eller överkänslighet....

Läs mer
Läser in