Vad är Tietzes syndrom?

Det är en inflammation i brosket mellan bröstbenet och revben, oftast de två övre. De som drabbas är främst kvinnor i 20-40 års åldern men det förekommer även hos män. Orsaken är okänd och tillståndet läker ut av sig själv.

Vilka symtom ger Tietzes syndrom?

Akut smärta på bröstkorgens övre framsida. Smärtan kan försämras av rörelser som andning, hosta, nysning och ansträngning. Ibland känns den mer som en dov konstant värk. När man trycker över brosket så gör det ont vilket skiljer det mot hjärtbesvär som sitter djupt in i bröstkorgen.

Hur diagnostiseras Tietzes syndrom?

Genom symtom och läkarundersökning. Oftast finns det en tydligt ömhet på platsen över brosket och ibland även en svullnad. Ibland görs ett EKG för att utesluta bakomliggande hjärtsjukdom.

Hur behandlas Tietzes syndrom?

Sjukdomen brukar läka ut av sig själv men i väntan på det kan läkemedel som Brufen, Ipren, Naproxen eller Pronaxen vara till hjälp. De lindrar smärtan och dämpar inflammationen.