Vad är Schlatters sjukdom?

Schlatters sjukdom drabbar framför allt barn och ungdomar som idrottar. Den beror på att det inte fullt färdigutvecklade senfästet under knät  inte tål så stora påfrestningar.

Vilka symtom ger Schlatters sjukdom?

Smärta en liten bit under knäets framsida är ett tecken på Schlatters sjukdom, särskilt om den kommer när man utsätter knäet för påfrestningar, som hopp och löpning. Området kan också svullna upp.

Hur behandlas Schlatters sjukdom?

Sjukdomen försvinner i takt med att skelettet och senfästena blir färdigutvecklade. Vid akut smärta kan antiinflammatoriska läkemedel hjälpa. Om besvären är ihållande och svåra kan man överväga att byta idrottsgren.