Vad är leukemi?

Leukemi eller blodcancer innebär att de vita blodkropparna i benmärgen växer abnormt fort. Förekomsten ökar efter stora utsläpp av radioaktiv strålning men hela orsaken är inte klarlagd.

Vilka symtom ger leukemi? 

Man blir blek, extremt trött, får ont i lederna, eventuellt inflammation i munnen och feber. Många får också näsblod och blåmärken utan orsak.

Hur diagnostiseras leukemi?

Läkarundersökning och prov av blod och benmärg.

Hur behandlas leukemi? 

Med olika typer av målinriktad behandling och/eller cytostatika dvs cellgift. Ibland kan transplantation av benmärg göras. 80 % av de barn som får cytostatikabehandling blir botade. Vuxna kan få cellgiftsbehandling i kombination med benmärgstransplantation. Bara en femtedel lever fem år efter behandlingen.