Vad är blodbrist?

Det är samma tillstånd som anemi som du kan läsa om här.