Vad är anemi?

Anemi eller blodbrist innebär att antalet röda blodkroppar eller mängden av blodfärgämnet hemoglobin i blodet, Hb, är onormalt lågt. Den vanligaste orsaken är järnbrist som ofta drabbar  menstruerande kvinnor och gravida. Brist på B-vitamin eller folsyra förekommer också. Anemi är vanligt även vid andra sjukdomar som reumatism, njursvikt, cancer och inflammatoriska tarmsjukdomar.

Vilka symtom ger anemi?

Man blir trött och blek. Vid kraftig anemi kan man känna yrsel, andfåddhet, hjärtklappning, huvudvärk och öronsus. En del personer får bara lindriga besvär och det beror på att kroppen hinner vänja sig när blodvärdet sjunker sakta under lång tid. Vid järnbrist kan man få små sår i mungiporna och slemhinnorna blir tunna och sköra. Allvarlig brist på vitamin B12 kan ge minnessvårigheter och likna demens. 

Hur diagnostiseras anemi?

Kroppsundersökning och blodprover som Hb, MCV, Fe, Ferritin, B12, folsyra m fl.

Hur behandlas anemi?

Måttlig blodbrist orsakad av järnbrist behandlas med tillskott av järntabletter eller injektioner. Om bristen är orsakad av för lite B-vitamin eller folsyra ges dessa som tillskott antingen som tablett eller spruta.

En kraftig blodbrist kan behöva behandlas med blodtransfusion.

 De som har blodbrist på grund av kronisk sjukdom behandlas för sin kroniska sjukdom men kan även behöva få järntillskott eller blodtransfusion.