Vad är människobett?

Skador orsakade av människans tänder sker oftast i samband med knytnävsslag mot ansiktet eller vid bett som t ex mellan små barn. De vanligaste bakterierna är streptokocker och anaerober från munhålan.

Vilka symtom ger människobett?

Hudskada vanligen på handens knogar eller i hudens mjukdelar.

Hur diagnostiseras människobett?

Utifrån utseende och lokalisation. Skador som är djupa eller ligger nära en led har högre risk för infektion.

Hur behandlas människobett?

Noggrann rengöring av såret med tvål och vatten. Vid tecken på infektion såsom rodnad, smärta och sekretion eller om man har ett nedsatt immunförsvar får man vanligen antibiotikabehandling med T Bioclavid eller Spektramox 500mg/125mg 1×3 i 10 dagar. Till barn amoxicillin-klavulansyra 20 mg/5 mg per kg x 3 i 10 dygn.

Vid penicillinallergi ges till vuxen tablett Bactrim eller Eusaprim 160/800 mg x 2 i 10 dagar eller tablett Doxycyklin 100 mg, 2 tabletter dag 1 sedan 1 tablett dagligen i 10 dygn.
Till barn ges trimetoprim-sulfametoxazol 8/40 mg/ml, 0,40 ml lösning/kg x 2 i 10 dygn.

Vid feber och/eller svårighet att röra leden brukar man bli remitterad till sjukhus.