Vad är benskörhet?

Benskörhet innebär att skelettet blir poröst och lättare går av. Det beror på att de celler som bryter ner benvävnaden arbetar snabbare än cellerna som bygger upp benet. Detta sker med stigande ålder och mer hos kvinnor efter mensen upphört. Här i Skandinavien är benskörhet vanligt och vi har störst risk att drabbas av fraktur i höft och ryggkotor jämfört med övriga världen. Benskörhet är en folksjukdom. Det är därför angeläget att den som drabbas av en fraktur blir utredd för benskörhet och får behandling för att minska risken för nya benbrott.

Förutom hög ålder och kvinnligt kön finns fler riskfaktorer som höftfraktur hos förälder, smal kroppsbyggnad, rökning, fysisk inaktivitet, ledgångsreumatism, hypotyreos, falltendens och långvarig kortisonbehandling.

Vilka symtom ger benskörhet?

Sjukdomen kommer ger sig sällan till känna förrän man ramlar och bryter en handled, en lårbenshals eller ett sittben i bäckenet. Ibland märks den genom att man blir kortare därför att ryggkotorna har börjat pressas ihop. 

Hur diagnostiseras benskörhet?

Genom läkarundersökning och bentäthetsmätning i höft och ländrygg. Ibland görs också en vanlig ryggröntgen om man misstänker kotkompression dvs ihoppressade ryggkotor. Ofta tas även blodprover för kontroll av Hb, sänka, kalk- och njurvärde. Ofta görs också en riskbedömning med hjälp av FRAX via www.shef.ac.uk/FRAX/

Hur behandlas benskörhet?

För att minska risken för benskörhet är det viktigt att dagligen vara fysiskt aktiv och minst 30 minuter rekommenderas även för äldre. Det förbättrar bentäthet, muskelstyrka och balans. Det är också bra att sluta röka. Om man lätt ramlar kan höftskyddsbyxor vara bra och de finns att köpa hos detaljister för sjukvårdsprodukter och hjälpmedel..

Vid konstaterad benskörhet finns olika läkemedel som hämmar de celler som bryter ner benvävnaden i skelettet.

I första hand rekommenderas bisfosfonater. De finns i form av dropp 1 gång/år som Zoledronsyra och Aclasta eller som tablett Alendronat, Alenat eller Fosamax att ta 1 gång/vecka. Det är viktigt att tabletten tas rätt för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig substansen utan att ta skada. Därför ska den tas fastande på morgonen 30 minuter före frukost och sväljas hel med 2 dl vatten när man sitter upp och man får inte lägga sig igen förrän efter frukost. Bisfosfonater brukar kombineras med kalk och D-vitamin senare på dagen som tablett Kalcipos-D forte eller Calcichew-D3 Citron. Om flera förpackningar är besvärligt så finns Tridepos som kombinerar bisfosfonat, kalk och D-vitamin i samma karta. För att få bisfosfonater måste man ha en god njurfunktion. Behandlingstiden brukar vara drygt fem år, ibland längre alternativt återinsättas efter ett par års uppehåll.

I andra hand rekommenderas antikroppen denosumab som under namnet Prolia ges som en spruta under huden var 6:e månad. Den brukar också kombineras med kalk och D-vitamin. Det är en behandling som går bra även vid nedsatt njurfunktion.

Det finns även en del andra läkemedel som dock är mindre vanliga och som därför inte berörs här.