Vad är kurativ behandling? 

Det innebär att behandlingen är botande eller har som syfte att bota, hela och läka. Ordet härstammar från latinets curativus och curatus.

Om kurativ behandling betyder botande innebär det att personen alltid blir frisk? Tyvärr inte och det är en vanlig källa till besvikelse och missförstånd mellan de som ger vård och de som får den dvs patienter och de som berörs dvs anhöriga.

Till exempel så är behandling med vanlig antibiotika, Kåvepenin kurativt syftande behandling mot lunginflammation och botar majoriteten av alla yngre patienter, i princip alla överlever.

Exakt samma antibiotika behandling bland äldre personer med lunginflammation är lika kurativt syftande behandling men tyvärr avlider några få fler patienter pga komplikationer eller andra sjukdomar samtidigt, trots rätt kurativ behandling.

I cancervården ges ofta kurativt syftande behandling men där kan förhållandet vara det omvända dvs väldigt få överlever trots kurativt syftande behandling.

De som blir helt kurerade tillhör ofta gruppen med tidig upptäckt av cancern och få andra sjukdomar. Det finns cancersjukdomar där 5 års dödligheten är 90 procent (bara 10% lever efter 5 år från diagnos) men de flesta patienterna får en kurativt syftande behandling vid upptäckt av cancern och därmed kanske orimligt stort hopp om inte helheten kring behandlingen förklaras noggrant.

Hur skall man veta vad läkaren menar med kurativ intention, kurativ behandling?

Det är väldigt svårt att veta om enskild patient kommer bli botad med kurativ behandling men man kan fråga läkaren om normal femårsöverlevnad för patienter med liknande ålder, cancersjukdomar och andra sjukdomar samtidigt. Denna typ av statistik finns för de flesta cancer typerna men tolkningen av gammal statistik försvåras hela tiden av att det kommer nya behandlingsmetoder som är mycket bättre, så det räcker inte bara att googla efter statistiken utan den måste bedömas av en specialist som kan gamla och nya behandlingsmetoder.