Vad är RS-virus?

Respiratoriskt syncytialvirus orsakar infektion i de nedre luftvägarna, bronkiolit, hos små barn upp till 2 års ålder. Infektionen går i epidemier under vinterhalvåret. Inkubationstiden är 3-5 dagar och smittan sker genom närkontakt. En förstagångsinfektion kan vara så allvarlig att barnet behöver sjukhusvård. Därför bör man inte låta små barn träffa utomstående som är förkylda. Vid förkylning inom familjen ska man vara noggrann med handhygienen och gärna använda handsprit. RS-virus ger bara vanlig förkylning hos äldre barn och vuxna. 

Vilka symtom ger RS-virus?

På bara några timmar går sjukdomen från snuva och feber till hosta och svårigheter att andas. Om andningen blir snabb och barnet bli blekt i ansiktet men blått kring munnen är det tecken på att det kan behöva sjukhusvård. Andningsproblemen gör det också svårare för barnet att sova och suga, vilket snabbt kan leda till vätskebrist.

Hur diagnostiseras RS-virus?

En kroppsundersökning med fokus på allmäntillstånd och lungstatus. Mätning av syremättnaden i blodet. För att fastställa att det rör sig om RS-virus kan man göra ett snabbtest av sekret från barnets näsa.

Hur behandlas RS -virus?

Barn som är mindre än sex månader brukar rutinmässigt få sjukhusvård. Vid vätskebrist ger man dropp, man kan också ge bronkvidgande läkemedel och syrgas för att underlätta syresättningen av blodet.