Vad är krupp?

Krupp, eller falsk krupp som det tidigare kallats, är en hastigt påkommen svullnad i slemhinnan vid stämbanden. Det orsakas av en inflammation i de övre luftvägarna pga förkylningsvirus. Det drabbar främst barn mellan  3 månader och upp till 6 års ålder. Infektionen är vanlig på höst och vinter. Besvären kan sitta i en till två nätter och sällan lägre än en vecka. 

Vilka symtom ger krupp?

Det inleds med ett par dagars förkylning för att sedan debutera nattetid efter ett par timmars sömn. Barnet vaknar med andningssvårigheter, ett tydligt väsande ljud vid inandning och en hård skrällande hosta som påminner om en skällande hund. Det leder till ångest och gråt som i sin tur kan förvärra symtomen.

Hur diagnostiseras krupp?

Genom de typiska symtomen. Vid undersökning finns tecken på svårigheter att andas såsom snabb och väsande andning, indragningar av huden runt bröstkorg och nyckelben, snabb puls mm.

Hur behandlas krupp?

Ta upp barnet ur sängen, håll det upprätt i famnen, krama om, lugna och låt det andas in sval luft. Ibland räcker det upprätta läget för att svullnaden ska lägga sig och andningen lätta. Ge gärna febernedsättande och nässpray som ytterligare dämpar inflammation och svullnad. Om besvären blir bättre kan man sedan låta barnet få sova halvsittande.

Om barnet trots detta blir sämre eller har fortsatta besvär efter 30 minuter ska man åka in till sjukhus för behandling och observation. Där kan barnet få kortisontabletter (T Betapred 0,5 mg i dosen 0,4mg/kg) upplösta i vatten. Det kan kombineras med att barnet får andas in adrenalin som vidgar luftrören. Då ges i andningsbehållare totalt 2 ml av en blandning bestående av injektionsvätska Adrenalin 1 mg/ml och NaCl 9 mg/ml där förhållandet mellan vätskorna avgörs av barnets ålder.

För de barn som har regelbundna besvär vid förkylning kan man via barnmedicinsk mottagning få utskrivet lämpligt läkemedel att använda hemma vid behov.