Vad är vaccination?

Vaccination är en injektion med avdödat eller försvagat virus som stimulerar kroppens försvar mot just den typen av virus. Det ger ett effektivt skydd mot många sjukdomar som förr kunde leda till svåra bestående men. Att barn som fick mässlingen drabbades av hjärninflammation med hjärnskador som följd var till exempel inte ovanligt.

För att vaccineringen ska hindra epidemier måste en viss andel av alla barn vaccineras. Att avstå vaccination är därför något som inte bara berör det enskilda barnet utan hela samhället.

I perioder de senaste decennierna har vissa kritiker påstått att MPR-vaccin kan orsaka autism men det är nu vetenskapligt visat att det inte finns något sådant samband.

I Sverige vaccineras barn enligt följande:

Vid 3 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, haemophilus influenzae typ B, polio. Pneumocockvaccination.

Vid 5 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, haemophilus influenzae typ B, polio. Pneumocockvaccination.

Vid 12 månader: Difteri, stelkramp, kikhosta, haemophilus influenzae typ B, polio. Pneumocockvaccination.

Vid 18 månader: MPR I (mässling, påssjuka, röda hund).

Vid 5-6 år: Polio. Barn födda senare än år 2001: difteri, stelkramp, kikhosta.

Vid 6-8 år: Barn födda efter 2001: MPR II (mässling, påssjuka, röda hund).

Vid 10 år: Barn födda före 2002: difteri, stelkramp, kikhosta.

Vid 10-12 år: Flickor födda efter 1998: HPV (humant papillomvirus).

Vid 12 år: Barn födda före 2002: MPR II (mässling, påssjuka, röda hund).

Vid 14-16 år: Barn födda efter 2001: difteri, stelkramp, kikhosta.

Födda i Sverige efter 1974 har i allmänhet inte vaccinerats mot tbc, tuberkulos.

Barn till invandrare och adoptivbarn från framför allt Somalia, Ryssland och Baltikum där tuberkulos är vanligt, bör testas för tbc. Vaccinering mot hepatit B-vaccination rekommenderas för barn från samma länder.

Frågor du kan ställa till doktorn: Finns det några nackdelar med respektive vaccin? Kan barn som är allergiska reagera negativt på något vaccin? Om mitt barn missat något vaccinationstillfälle, ser BVC/skolhälsovården till att det får sin spruta ändå? Eller måste jag själv hålla reda på det? Hur kan jag kolla om mitt barn fått alla vaccinationssprutor?  Skyddar vaccineringen mitt barn även om det umgås med barn ur någon riskgrupp?