Vad är urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion hos barn är ganska vanligt. Bland riktigt små barn är det oftast pojkar som drabbas. Efter sex månaders ålder är urinvägsinfektion vanligare hos flickor.

Infektionen orsakas ofta av att så kallade kolibakterier har spridit sig från tarmen upp via urinröret till urinblåsan. En urinvägsinfektion utan feber är oftast begränsad till urinblåsan (blåskatarr) och behöver behandlas för att obehagen ska lindras. På yngre barn sprider sig ofta bakterierna vidare upp i njurarna och ger njurbäckeninflammation. Då får barnet ofta hög feber. Njurbäckeninflammation hos små barn kan också vara ett tecken på att barnet har en missbildning i urinvägarna, till exempel en förträngning.

Vilka symtom ger urinvägsinfektion hos barn?

Det kan vara svårt att upptäcka urinvägsinfektionen hos små barn. Enda tecknet kan vara att barnet inte ökar i vikt. Ibland får barnet bara hög feber. Om ditt spädbarn har hög feber och/eller är allmänt trött och hängigt bör du kontakta sjukhus.

Större barn klagar ofta över att det svider när de kissar och att de behöver springa på toaletten  ofta. Ibland kissar de också lättare på sig. Hög feber, över 38,5°C,  utan andra symtom, liksom återkommande febertoppar, kan bero på en njurbäckeninflammation. Barn som har njurbäckeninflammation känner sig oftast trötta och hängiga, de kan också få ont i magen eller i  sidan och kräkas.

Hur behandlas urinvägsinfektion hos barn?

Urinvägsinfektioner kan återkomma och det är viktigt att vara uppmärksam på tecknen. Den som tror att barnet är drabbat ska se till att barnet får lämna ett urinprov. Om det är positivt ges antibiotika under cirka tio dagar.

Lite äldre flickor i förskoleåldern och tidig skolålder kan ibland få återkommande urinvägsinfektioner. Dessa flickor har ofta problem med att tömma blåsan och kan kissa på sig på dagarna. I första hand måste du då se till att flickan regelbundet går på toaletten. Om det inte hjälper bör du vända dig till en barnläkare.

Barn med urinvägsinfektion ska tvätta sig som vanligt. Flickor ska tvätta och torka sig framifrån snippan och bakåt. Och pojkar ska dra tillbaka förhuden när de tvättar snoppen. Men tänk på att överdrivet tvättande kan göra mer skada än nytta eftersom det kan irritera slemhinnorna.

Små barn med njurbäckeninflammation bör ofta skötas av barnläkare. De allra yngsta läggs ofta in på sjukhus under ett par dygn för att man ska se att behandlingen fungerar.

När små barn har urinvägsinfektion röntgar man ibland urinvägarna för att se om det finns förträngningar och/eller andra avvikelser på urinrör eller urinledare. Ibland kan en sådan avvikelse behöva opereras.