Vad är tredagarsfeber? 

Tredagarsfeber är en virusinfektion som oftast drabbar barn under 3 år. Virussjukdomen är oftast ofarlig och går ofta över av sig själv. I många fall är symtomen så pass lindriga att de knappt märks. 

Vilka symtom ger tredagarsfeber?

 Hög feber i tre – fyra dygn, sedan skära, upphöjda utslag.  Typiskt för utslag vid tredagarsfeber är att de är relativt stora (2-3 mm i diameter), inte flyter ihop som vid scharlakansfeber och de försvinner då man trycker på dem.

Hur behandlas tredagarsfeber?

Eftersom tredagarsfeber är en virusinfektion kan sjukdomen inte botas med antibiotika. Symtomen behandlas med febernedsättande läkemedel.