Vad är Tourettes syndrom?

Tourettes syndrom innebär ofrivilliga rörelser och ljud så kallade tics. Orsaken är okänd men det finns en hög ärftlighet vilket talar för en biologisk bakgrund. Tillståndet räknas som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och förekommer ofta tillsammans med andra diagnoser som tvångssyndrom, adhd eller autism. Det är fler pojkar än flickor som drabbas.

Vilka symtom ger Tourettes syndrom?

De första tecknen på tics brukar komma när barnet är mellan fyra och sju år. Tics börjar oftast som ofrivilliga, överdrivna blinkningar, grimaser, huvudskakningar eller andra monotona rörelser. De kan också yttra sig som axelryckningar, snurra handleder, hoppa, slå sig själv eller rätta till kläder. Ljudtics varierar från harklingar, sniffningar, vissla, smacka och upprepa ord. Det kan vara helt vanliga ord vilket är vanligast till mer fula ord och svordomar som är mer ovanligt. Bristande uppmärksamhet, irritabilitet eller labilitet hör också till bilden. Tics kan variera i perioder och kan förvärras av stress, ångest och trötthet. 

Hur diagnostiseras Tourettes syndrom?

Genom utredning som kan ske via BUP eller annan barnmottagning. För diagnosen ska barnet ha haft tics under minst ett år och att de i hög grad påverkar barnets vardag.

Hur behandlas Tourettes syndrom?

Tics försvinner ofta av sig självt. Minskad stress och ökad fysisk aktivitet förbättrar ofta tillståndet. Ibland är barnet hjälpt av att det får hålla på med sina tics i avskildhet och ”ticsa av sig” i enrum.

Tics och andra tvångsmässiga handlingar behandlas framgångsrikt med kognitiv terapi, kbt. Men ibland kan tics bli så störande för barnet att det även behöver mediciner, till exempel  neuroleptika eller SSRI-preprat. Överaktiva barn som har svårt att koncentrera sig och hänga med i skolarbetet behöver extra stöd i skolan. Det finns även särskilda utbildningsprogram för föräldrar.