Vad är röda hund?

Röda hund är en virussjukdom som brukar spridas med några års mellanrum. Sjukdomen smittar redan under inkubationstiden men mest när den sjuka hostar eller nyser, så kallad droppsmitta. Därför är den inte lika smittsam som luftburet virus. Den som en gång haft röda hund är immun livet ut. I Sverige ingår röda hund i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Barnen får det så kallade MPR-vaccinet första gången när de är 18 månader och sedan vid 12 års ålder.

Vilka symptom ger röda hund?

Tre, fyra veckor efter att man smittats kan man få snuva och eventuellt ömma lymfkörtlar i nacken. Därefter får man små ljusröda prickar som först dyker upp kring ögonen och sedan sprider sig över hela kroppen.

Hur behandlas röda hund?

Röda hund kräver ingen särskild behandling eftersom det är en lindrig sjukdom. OBS! Gravida kvinnor bör aktas för smitta eftersom sjukdomen kan skada fostret. Om man får röda hund under de första tre graviditetsmånaderna rekommenderas abort på grund av risken för allvarliga fosterskador.