Vad är pylorusstenos?

Pylorusstenos innebär att magens nedre ringmuskel är förtjockad och trång. Pylorus är det latinska namnet på den nedre magmunnen som ligger mellan magsäcken och tolvfingertarmen. Ringmuskelns funktion är att öppna sig, låta magsäckens innehåll passera ut i tarmen och sedan stänga sig. Vid pylorusstenos är passagen mycket trång och inte vidare än en smal strumpsticka.

Ungefär en baby av 1000 föds med pylorusstenos. Tillståndet är vanligare hos pojkar och de utgör ca 80% av de som drabbas. Orsakerna är inte klarlagda men både ärftliga och miljöfaktorer bedöms spela in.

Vilka symptom ger pylorusstenos?

Kraftiga projektilartade kaskadkräkning efter måltid orsakade av maten har svårt att komma ut ur magsäcken och in i tarmen. Kräkningarna brukar börja vid 3 – 5 veckors ålder. Direkt efter kräkningen vill barnet ha mer mat. Det är alltid hungrigt och vikten ökar inte som normalt. Vid kraftiga kaskadliknande kräkningar ska man söka vård eftersom barnet kan bli uttorkat.

Hur diagnostiseras pylorusstenos?

Genom symtomen i kombination med kroppsundersökning med fokus på allmäntillstånd, vikt, hjärta, lungor och buk. Blodprover för kontroll av blod- njur- och levervärde liksom salt- och syrabasbalans. Undersökning med ultraljud alternativ röntgen av kontrast genom magsäcken.

Hur behandlas pylorusstenos?

Det botas med operation där man gör ett litet snitt genom den förtjockade muskeln. Redan efter ett par timmar kan barnet börja matas. Enstaka lätta kräkningar efteråt förekommer.