Vad är magont hos barn?

Magont hos barn kan ha olika orsaker. Här tar vi upp de viktigaste:

Vad är blindtarmsinflammation (appendicit)? Inflammation i det maskformade bihanget i tolvfingertarmen (appendix) är ovanligt hos barn under 2 år.

Vilka är symtomen på blindtarmsinflammation?

Symtomen är smärtor från naveltrakten utåt/nedåt mot höftbenet. Aptitlöshet, feber, spänd och öm mage är också vanliga symtom. Barn som har blindtarmsinflammation ligger gärna i fosterställning med uppdragna knän. Diagnosen ställs bland annat med hjälp av blodprov (snabbsänka) och urinprov.

Frågor du kan ställa till doktorn: Kan blindtarmsinflammationen gå över av sig självt? Måste mitt barn opereras?