Vad är mässling?

Mässling är en mycket smittsam, luftburen virussjukdom som smittar via luftvägarna och ögonens slemhinnor.  Man kan till exempel smittas när någon som har mässling hostar eller nyser så att droppar i utandningsluften sprids. Mässling är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Mässling har tidigare varit en fruktad sjukdom eftersom den smittar lätt, barnet blir rejält sjuk och den kan ge allvarliga följdsjukdomar som lunginflammation och hjärninflammation. Idag är sjukdomen ovanlig eftersom de flesta barn som föds i Sverige vaccineras.

Vilka symtom ger mässling?

Den som har mässling får oftast hög feber, torrhosta och irriterade och ljuskänsliga ögon. Efter några dagar får man ljusröda utslag som gradvis mörknar och flyter ihop. Utslagen börjar vanligen i ansiktet och sprider sig sedan till resten av kroppen. 

Hur diagnostiseras mässling?

Utifrån symtomen i kombination med kroppsundersökning. Blodprov för mätning av antikroppar. PCR-test på sekret från näsa/svalg.

Hur behandlas mässling?

Det finns ingen behandling som hjälper mot sjukdomen. Symtomen kan lindras med till exempel receptfria febernedsättande mediciner. Det kan också vara skönt att vila i ett svalt och mörkt rum. De flesta vill undvika skarpt ljus eftersom ögonen är ljuskänsliga.

Den som tror att ett barn eller en vuxen i familjen smittats av mässling ska ringa en infektionsklinik eller en barnklinik och få råd. Om ett barn har mässling och tillståndet förvärras samt om febern åter blir hög efter några dagar eller om barnet blir omtöcknat ska man också kontakta läkare. Symtomen kan bero på någon följdsjukdom.