Vad är körtelfeber?

Körtelfeber är en infektionssjukdom som orsakas av Epstein -Barr virus. Det är ett mycket vanligt virus som smittar de flesta redan i tidig ålder. Detta gör att de flesta i 20-årsåldern har bildat antikroppar mot infektion av viruset. 

Vilka symtom ger körtelfeber?

Sjukdomen ger halsont, svårigheter att svälja, svullna lymfkörtlar, feber och kraftlöshet. Symtomen kan förväxlas med halsfluss som orsakas av streptokockbakterier som kan behandlas med antibiotika. Båda infektioner samtidigt är inte ovanligt. 

Hur diagnostiseras körtelfeber?

Genom symtomen, undersökning och blodprover. Specifika blodprov är i första hand EBV-serologi följt av antikroppar. I allmänna blodprov ses förhöjda värden för vita blodkroppar och leverenzymer.

Hur behandlas körtelfeber?

Eftersom infektionen orsakas av virus har antibiotika ingen effekt. Om barnet har så svårt att svälja så det äter för lite kan man ge näringsdryck som finns på apotek.  Hård fysisk ansträngning bör undvikas så länge blodprov visar leverpåverkan vilket kan vara i flera månader.