Vad är IgA-vaskulit?

Det är samma sak som Henoch-Schönleins purpura som du kan läsa om här.