Vad är huvudvärk hos barn?

Huvudvärk är sällsynt hos förskolebarn, det är oftast barn i skolåldern och puberteten som drabbas. Vanligast är spänningshuvudvärk och/eller migrän, men det finns även andra former av huvudvärk:

Spänningshuvudvärk: Ofta går det inte att hitta en direkt orsak till spänningshuvudverk, men man tror att det bland annat orsakas av stress,  oro och sömnbrist. Drabbar vanligen prestationsinriktade, ambitiösa barn.

Bruxism: Huvudvärken orsakas av tandgnissling eller spända käkmuskler.

Migrän: Denna form av huvudvärk går ofta i arv.

Till följd av annan sjukdom/skada Huvudvärk kan också bero på t ex infektion i öron, bihålor, tänder, sjukdom i nacke/halsrygg eller olyckshändelse. Den kan också orsakas av brytningsfel i ögonen och av en bakomliggande skelning

Vilka symtom ger huvudvärk hos barn?

Spänningshuvudvärk: Ger ofta återkommande värk på båda sidor. Många upplever att värken sitter som ett band över pannan. Inget illamående eller kräkning, men ibland kan barnet vara överkänsligt för ljud och ljus.

Bruxism: Barnet har ofta värk i pannregionen.

Migrän: Anfallet är ofta kortare än hos vuxna (1–6 timmar).  Barnet får liksom vuxna  ensidig huvudvärk, illamående, överkänsligt för ljus och ljud, kräkningar. Efter anfallet är barnet rejält uttröttat.

Annan bakomliggande sjukdom: Smärta i panna, hjässa, tinningar, öron- och ögonregion. Huvudvärk som har sitt ursprung i ögonen förvärras under dagen och yttrar sig ofta som värk i pannan.

Huvudvärken kan också ha sitt ursprung i hjärnan. Om barnet till exempel har en hjärntumör så tilltar huvudvärken hela tiden. Typiskt är att barnet ofta kräks på morgonen och natten. Hos många uppträder samtidigt tecken på att nerver påverkats, barnet kan till exempel ha svårt att hålla balansen.

Hur behandlas huvudvärk hos barn?

Behandlingen skiljer sig beroende på typen av huvudvärk. Vid spänningshuvudvärk ordineras till exempel ofta vila, sjukgymnastik, motion och avslappningsövningar. Receptfria värktabletter lindrar tillfälligt, men löser inte problemen. De kan dessutom vid långvarigt bruk orsaka huvudvärk.

Barn som har migrän ska vila under det akuta anfallet. Regelbundna sömn- och matvanor kan förebygga anfall.  Det är också bra att försöka undvika sånt som kan utlösa migrän, till exempel stress och starkt ljus. Ibland behandlad smärtan med receptfria värktabletter  eller antiinflammatorisk behandling med NSAID, en grupp läkemedel med inflammationsdämpande, smärtlindrande och febernedsättande verkan.  Om medicinen inte hjälper bör man konsultera en barnläkare, som kan utreda vad som orsakar huvudvärken