Allmänt

Förr trodde man att spädbarn inte kunde känna smärta. Numera vet vi att nyfödda och även tidigt födda barn har ett utvecklat smärtsystem. Numera undviker man på de flesta kliniker i Sverige att sticka barn för provtagning utan att ge lokalbedövning.

Astrid Lindgrens barnklinik har varit ledande när det gäller att införa smärtskattningsskalor för att kunna mäta smärta hos spädbarn och småbarn.

Vilka behandlingar finns för smärta hos barn?

Smärta behandlas vanligen med paracetamol och antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) och vid svårare smärttillstånd med paracetamol och/eller morfinpreparat. Smärtstillande salva kan användas både vid provtagning och om barnet exempelvis får ett smärtsamt insektsbett.

Ungdomar och äldre barn med långvarig (kronisk) smärta kan numera få KBT, kognitiv beteendeterapi. Den behandlingsformen har visat sig effektiv när det gäller att bemästra smärtan så att den hindrar livet så lite som möjligt.

Frågor du kan ställa till doktorn: Vilka läkemedel/vilken behandling är lämpliga för just mitt barn? Hur kan jag se till att mitt barn får bästa möjliga vård?