Vad är Henoch-Schönleins purpura?

Det är en inflammation i kroppens små blodkärl framförallt i huden, mag-tarmkanalen och njurarna. Sjukdomen bryter vanligen ut ett par veckor efter en luftvägsinfektion. Den drabbar ofta pojkar i åldrarna 4-10 år men även vuxna kan få sjukdomen i sällsynta fall.

Vilka symtom ger Henoch-Schönleins purpura ?

Först kommer en allmän sjukdomskänsla och sedan små röda upphöjda prickar på skinkorna, underbenens framsida och i ansiktet. Magont som vid kolik och blodiga diarréer drabbar drygt hälften av alla som blir sjuka. Svullnad och smärta i lederna särskilt i anklar och knän. Ibland påverkas även njurarna i form av blod i urinen och lätt njurinflammation.

Hur diagnostiseras Henoch-Schönleins purpura?

Genom läkarundersökning och utifrån de typiska symtomen. Blod- och urinprov liksom prov för streptokocker A. Ofta blir man remitterad till en barnklinik.

Hur behandlas Henoch-Schönleins purpura?

De flesta barn tillfrisknar spontant. Symtomen lindras med receptfria smärtstillande och febernedsättande läkemedel vid behov. Barn som får ont i magen och/eller njurinflammation bör däremot observeras på sjukhus. Behandling med kortison kan bli aktuell vid buksymptom med tarmblödning

Sjukdomen drabbar i sällsynta fall vuxna som i regel måste behandlas akut på sjukhus i den inledande fasen. Njurpåverkan och svåra smärtor i magen till följd av blödningar i de små kärlen kan förekomma. Vuxna behandlas vanligen med cellgifter och kortison och kuren blir ofta långvarig.