Vad är flytningar?

Flytningar från underlivet, vulvovaginit, beror oftast på infektioner orsakade av bakterier streptokocker, stafylokocker eller hemofilus. Mer ovanligt är att flytningarna beror på springmask eller svamp. I sällsynta fall konstateras klamydia eller gonorré. I dessa fall och om man upptäcker små eller stora skador i området kan det finnas en risk att barnet har blivit utsatt för sexuella övergrepp. Då är sjukvården skyldig att göra en anmälan till socialtjänsten. 

Vilka symtom ger flytningar?

Förutom den lite kladdiga, färgade eller ofärgade vätskan brukar det klia och/eller svida i underlivet.  Om stjärten är röd kring ändtarmsöppningen kan besvären bero på streptokockinfektion, ”stjärtfluss.

Hur diagnostiseras flytningar?

Genom läkarundersökning. Odling kan behöva göras.

Hur behandlas flytningar?

Efter bakterieodling får barnet den typ av antibiotika som är effektiv mot just den typen av infektion. Om flytningen beror på svamp eller springmask finns särskilda läkemedel för det. Förebygg fortsatta besvär genom att inte tvätta barnet för ofta och inte använda stark tvål eller andra hygienprodukter. Byt underkläder varje dag.