Vad är diarré hos barn?

Diarré talar man om när barnet har lös avföring som kommer ofta > 3 gånger/dygn. Om barnet har en infektion i luftvägarna samtidigt, beror diarrén sannolik på en virusinfektion. Andra orsaker kan vara bakterieinfektion på grund av felaktigt tillagad mat, matallergi eller obalans i tarmfloran som är en vanlig biverkning av antibiotikabehandling.  I sällsynta fall kan diarré och buksmärtor bero på blindtarmsinflammation eller att barnet fått i sig något giftigt ämne.

Vilka symtomen ger diarré hos barn?

Lös avföring som kommer flera gånger på ett dygn. Ibland kräks barnet och har feber och/ eller ont i magen samtidigt. Små barn som har diarré får snabbt vätskebrist och blir hängiga. Om barnet är mindre än 6 månader bör det läkarundersökas.

Hur behandlas diarré hos barn?

Om barnet har blod i avföringen, om det har diarré i mer än en vecka eller nyligen har varit utomlands bör man söka vård. Ett avföringsprov kan visa om diarrén beror på en bakterieinfektion eller virus. Barn under ett år behöver mellan ½ och 1 liter vätska per dygn, och äldre barn mellan 1 och 1 ½ liter. Ge rumstempererat vatten i små portioner och gärna vätskeersättning som finns på apotek. Om barnet ammas är det bra om det bara får modersmjölk under tiden som det har diarré.

Du kan också göra vätskeersättning själv: Blanda 1 liter kokt vatten med 2 msk socker, 3 kryddmått koksalt. Om barnet inte gillar smaken kan vätskan smaksättas med lite koncentrerad frukt- eller bärjuice. Om diarrén beror på biverkning av antibiotika kan filmjölk eller bärdryck med acidophilus avhjälpa obalansen i tarmens bakterieflora.