Vad är allergisk purpura?

Det är ett annat namn för Henoch-Schönleins purpura som du kan läsa om här.