Vad är hetsätningsstörning?

Det är samma sak som bulimia nervösa som du kan läsa om här.