Vad är ätstörning?

Ätstörning UNS är den vanligaste formen av ätstörning och kallas för ätstörning Utan Närmare Specifikation. Namnet beror på att man inte kan specificera exakt  vilken typ av ätstörning det handlar om. De som får diagnosen har problem med sitt ätande och är ständigt upptagna av tankar på mat och vikt.

Vilka symtom ger ätstörning?

Vissa har liknande symtom som vid bulimi, hetsätning. Andra har symtom som påminner om anorexi, självsvält. Men gemensamt är att självbilden står och faller med hur man uppfattar sitt eget utseende. Minsta lilla viktökning ger ofta ångest. Ätstörning UNS kan precis som Anorexia-  och Bulimia Nervosa orsaka ett stort personligt lidande.

Hur behandlas ätstörning?

Ätstörning UNS kan bli en inkörsport till Anorexia- och Bulimia nervosa om den inte behandlas i tid. Första steget är att inse att man har en ätstörning och våga berätta det för någon man litar på, en vän eller nära anhörig. Han eller hon kan sedan fungera som ett stöd i processen att bryta fokuseringen på mat. De flesta behöver också hjälp av psykolog, läkare och/eller dietist. Det är dock svårt att få skräddarsydd behandling för UNS -ätstörning i den traditionella sjukvården.