Vad är kronisk obstruktiv lungsjukdom?

Det är samma tillstånd som förkortas KOL och som du kan läsa om här.