Vad är KOL?

KOL innebär att lungorna konstant får mindre luft (till skillnad från astma där man bara får syrebrist under själva anfallet).  Det beror på en kronisk inflammation i luftvägarna som gör att de fungerar dåligt och på att lungorna mister sin elasticitet.  Om de livsviktiga lungblåsorna, alveolerna, spricker förvärras syrebristen. Det kallas för emfysem.

Nästan alla som drabbas av kol i västvärlden är rökare eller har varit det under lång tid. I utvecklingsländer där man ofta lagar mat över ved- och koleldar inomhus, är den röken den dominerande orsaken till KOL.

Vilka symtom ger KOL?

Sjukdomen kommer ofta smygande med slemhosta, långvariga förkylningar och pipig eller rosslande andning.  Det kan ta år innan sjukdomen utvecklats så att man blir andfådd och känner tryck över bröstet även utan ansträngning. Luftrören faller så småningom ihop, förbrukad syrefattig luft stannar kvar i lungorna och man måste kämpa för att andas in syrerik luft. Extraluften leder med tiden till att bröstkorgen vidgas.

Sjukdomen är funktionshindrande, psykiskt påfrestande och leder inte sällan till social isolering. Många känner sig till slut så orkeslösa att minsta trappsteg kan verka oöverstigligt. Blåaktig hud på grund av syrebrist och svullna fötter och anklar kan också vara symtom på KOL.

Hur behandlas KOL?

Det finns ingen läkemedelsbehandling som kan bota KOL, men rökstopp är effektivt för den som inte redan slutat. Via vårdcentralen kan man få remiss till en typ av gruppbehandling som visat sig passa personer med KOL särskilt bra. Man kan också få hjälp av sjukgymnast och arbetsterapeut med andningsteknik, hjälpmedel och knep som underlättar vardagslivet. Det är viktigt att man rör på sig även om det tar emot eftersom sjukdomen förvärras av stillasittande. Den som har KOL bör äta mindre portioner men oftare eftersom stora måltider kan vara ansträngande. Man bör också äta mer energirik mat och extra mycket protein, gärna kyckling och fisk, och fett som finns både i fisk, olivolja, avokado nötter och frön.

Det finns också läkemedel som lindrar symtomen, som till exempel syrgas. I sällsynta fall kan lungemfysem opereras. Den som har KOL bör årligen vaccinera sig mot influensa och mot pneumokocker (som orsakar lunginflammation) vart femte år, eftersom dessa infektioner kan förvärra sjukdomen.