Vad är astma?

Astma är en inflammation i luftvägarna som gör att man får svårt att andas ibland. Vanligen debuterar sjukdomen i barndomen men den kan drabba personer i alla åldrar. Hos vuxna triggas astmaanfall av till exempel halsinfektioner, ansträngning, kylig luft , tobaksrök, parfym och luftföroreningar. Hos barn beror sjukdomen oftast på allergi mot till exempel päsdjur, pollen eller kvalster.

Symtomen kommer ofta som attacker av andnöd, väsande/pipande andning, natthosta utan orsak, ihållande förkylningshosta och ansträngningshosta.

Hur behandlas astma?

Läkemedelsbehandling för astma gör så att luftrören vidgas och dämpar inflammationen. Det finns både långtidsverkande preparat och sådana som man bara tar när man får besvär.