Vad är allergisk rinit?

Allergisk rinit,  som i dagligt tal kallas hösnuva, är ett symtom på allergi, överkänslighet, mot pollen, pälsdjur, mögel, tobaksrök, luftföroreningar, stekos eller parfym och andra starka lukter. Överkänsligheten beror på att kroppens immunförsvar bildar antikroppar mot vissa ämnen. Omkring en fjärdedel av befolkningen i Sverige har någon form av överkänslighet.

Vilka symtom ger allergisk rinit?

Hösnuva ger rinnande/täppt näsa och ibland röda/rinnande ögon, nysattacker, vattnig snuva. Andra allergisymtom som man kan få samtidigt med hösnuvan är trötthet, irritation, huvudvärk och koncentrationssvårigheter.