Vad är allergi?

Allergi och överkänslighet är en av de mest förekommande folksjukdomarna i Sverige. När kroppens immunförsvar bildar antikroppar mot vissa ämnen som andra tål, talar man om typ 1-allergi eller överkänslighet. Vanliga så kallade allergener (allergiframkallande ämnen) är pälsdjur, pollen, mögel, tobaksrök, luftföroreningar, stekos, parfym och andra starka lukter. Omkring en fjärdedel av befolkningen i Sverige har någon form av överkänslighet.

Vilka symtom ger allergi?

Nässelfeber, hösnuva (allergisk rinit) och allergisk astma orsakas av överkänslighet.

Nässelfeber ger klåda och utslag. Hösnuva ger rinnande/täppt näsa och ibland röda/rinnande ögon, nysattacker, vattnig snuva. Pollenallergiker blir ofta trötta, irriterade och får huvudvärk eller svårt att koncentrera sig. Typiskt för allergisk astma är andningssvårigheter och hosta.

Anafylaktisk chock är en akut allergisk reaktion som kan vara livshotande! Mat, bi- och getingstick, latex, penicillin och i sällsynta fall kyla, kan utlösa tillståndet. Klåda (under fötter, i handflator, i hårbotten), stickande känsla i munnen, svullnad i mun och svalg, svullna läppar, ögon. Klåda, rodnad, nässelutslag var som helst. Yrsel, ångest, kallsvett, magont, illamående, kräkning, andningssvårigheter, blodtrycksfall, svimning.

Hur behandlas allergi ?

Undvik de allergiframkallande ämnena i möjligaste mån. (Den som redan har hösnuva riskerar annars att utveckla astma). Om det inte räcker finns läkemedelbehandling med så kallade antihistaminer i form av tabletter och/eller nässprej. En del preparat kan ge dåsighet och nedstämdhet. Vid anafylaktisk chock: Ge adrenalinpenna om den drabbade har det och ring sedan 112 direkt. I annat fall: Ge antihistamintabletter och/ kortison om det finns och ring 112.