Vad är alkoholmissbruk?

En missbrukare har en alkoholkonsumtion som ställer till med stora problem både för den som dricker och omgivningen. Den som inte bara missbrukar alkohol utan är beroende, tål mer och mer och kan inte sluta dricka utan att få abstinenssymtom. En tredje kategori är riskbrukaren; den som dricker mer än 14 glas vin (9 glas för kvinnor) eller små ölflaskor per vecka.

Den som är alkoholberoende kan missköta jobbet, köra ekonomin i botten, få problem med familj och vänner. Många tar risker och utsätter även andra för fara, till exempel genom att köra bil när de är berusade.

Vilka symtom ger alkoholmissbruk?

Ökad tolerans för alkohol.Kan inte sluta dricka. Minnesluckor efter ett rus. Abstinens med  ångest, darrningar och svettningar. Behov av en återställare på morgonen eller tidigt på dagen för att bli av med abstinensen.

Hur behandlas alkoholmissbruk?

På landtingets alkoholmottagningar finns specialutbildad personal som kan ge råd och slussa vidare till behandlingshem eller olika typer av samtalsterapi. På vårdcentralen och företagshälsovården kan du också få hjälp med både missbruket och fysiska och psykiska följder. Idag finns också effektiv läkemedelbehandling med tex Campral, Aotal och Naltrexon.